Doelstellingen van de vzw

=> De vzw heeft tot doel een wetenschappelijk aanvaarde,
kwaliteitsvolle en sociale huisartsengeneeskunde te bevorderen.

=> Zij heeft verder tot doel de dialoog met andere gezondheidswerkers te bevorderen.

=> Zij heeft eveneens tot doel het organiseren van activiteiten die de kwaliteit van de zorgverstrekking en de collegialiteit bevorderen.
=> Specifiek richt zij zich op ondersteuning van de huisartsgeneeskunde in Willebroek

Taken van de vzw

=>De eerste opdracht van de vzw bestaat erin om de huisartsenwachtdienst voor de bevolking te organiseren.

De vzw treed ook op als officiële vertegenwoordiger van de huisartsen tegenover de
vertegenwoordigers van het lokale beleid ; ook tegenover de verantwoordelijken voor de andere
echelons in de gezondheidszorg in onze gemeente.

 

Andere huisartsenregio’s: